Tegnebræt 1.png

Opening Saturday 14th

12 to 4 pm

Buster Hollingworth viser for første gang sine værker i Danmark

 Lørdag d. 14. september fra 12-16 åbner vi op for udstillingen + 6; en soloudstilling med svenske Buster Hollingworth, der selv vil være til stede i galleriet. Hans cv byder udover adskillige udstillinger i Sverige også på aktiviteter i både Irland, Skotland og Japan. 

Med naturen som gennemgående tema i Hollingworth’s kunst, maler han oftest motiver af blomster og træer og lader sig ikke begrænse, når det drejer sig om størrelsen på de lærreder han går i gang med. Hollingworth’s respekt for grantræer kommer tydeligt til udtryk. Siden han som barn for vild i skoven, har han ikke været alene derude og vender idag aldrig ryggen til et grantræ. Når Buster maler, fortæller han ofte historier og maler gerne ord ind i billederne. Det kan være citater fra bøger eller film eller kærlighedserklæringer. Han opfatter lynhurtigt nye ordsammensætninger og optager dem i sit register.  

Om sommeren cykler han rundt på Gotland og gengiver sine cykeloplevelser som frie improvisationer. Buster forholder sig frit fabulerende til de indtryk der omgiver ham, og som han suger ind i sin egen, indre verden, hvorfra han uden tøven og med dristige penselstrøg sender billederne ud i verden som en frisk hilsen til os, der betragter hans værker. Akryl på lærred er Busters foretrukne materiale. Hollingworth er født i Stockholm i 1968, og har haft sin daglige gang i Atelier Inuti i Stockholm i næsten 20 år.

 Udstillingen kan opleves til og med den 2. november.

English:

Buster Hollingworth exhibits for the first time in Denmark

On September 14 from 12 pm – 4 pm we are happy to invite you to the opening of Exhibition +6. A solo exhibition with the Swedish artist Buster Hollingworth, who will be present in the gallery himself. In addition to several exhibitions in Sweden, his resume also includes activities in both Ireland, Scotland and Japan. 

With nature as pervasive in Hollingworth's art, he most often paints flowers and trees and does not limit himself when it comes to the size of the canvas. Hollingworth's respect for fir trees is clearly expressed in his art. Since he got lost in the forest as a child, he has not gone out there alone and today he never turns his back to a fir tree. When Buster paints, he often tells stories and likes to paint words into his pictures; quotes from books, movies or love statements. He quickly perceives new word combinations and incorporates them in his register. 

In the summer he often bikes around Gotland and afterward, he reproduces his experiences as free improvisations. Buster freely embraces the impressions that surround him and as he soaks into his inner world, from which, without hesitation and with bold brushstrokes, he sends the images out into the world as a fresh greeting to us who regard his works. Acrylic on canvas is Buster's favorite material. Born in Stockholm in 1968, Hollingworth has had his daily life at the Inuti studio in Stockholm for almost 20 years.

On view until November 2nd.