Årets sidste omgang kunst i Copenhagen Outsider Art Gallery bliver også stedets første soloudstilling. Galleriet præsenterer den danske kunstner, Kristian Andersen, som hermed også får sin debut i solosammenhæng. Kristian Andersen er født i 1980, er autodidakt og arbejder i kunstnerkollektivet Surrogaten, der har til huse i en gammel surrogatkaffemølle i downtown Hedehusene. Det er her Kristian Andersens hjerne får kunstnerisk afløb for den han selv kalder for 'en psyke manifesteret som et polyteistisk panteon på overarbejde med at kategorisere og afgrænse en verden i konstant forandring'.

Eller sagt på en anden måde: Der kan godt være fart på Kristian Andersens kunst.

Galleriet har valgt at vise to sider at sagen: Nemlig en række oliemalerier og A2-blyanttegninger. Udstillingstitlen refererer direkte til en stærk drøm, som Kristian Andersen fik skitseret omridset af, på tegninger udført med en hurtig streg. De har siden dannet grundlaget for fortællingen om “Darkened Hotel Rooms”. Fælles for dem er, at Kristian Andersen snørklede tankevirksomhed udkommer kunstnerisk for fuld ud blæsning, der på samme tid overrasker og får den blufærdige til at rødme for en stund.

Kristian Andersen har bl.a. tidligere udstillet på Forårsudstillingen på Charlottenborg i 2015.

Husk vi åbner altid gerne galleriet op efter aftale.